Stenging av rognan

ENRG stenges for all trafikk fra torsdag den 06.06-19 Kl. 1800 og gjennåpnes søndag 09.06-19 kl. 2000. Det skal arrangere miniputturnering og og cirkus på stripa.