SprenGnIngsarbeid ved shelter

Til informasjon skal det gjennomføres sprengninger rett øst av Widerøe’s hangar. Sprengningene vil i hovedsak bli gjennomført de neste 14 dagene. Ca pr 3 salver pr dag. Vaktposter settes ut til hver salve. Det skal brukes små salver, slik at risiko for luftsjokk og /eller skader på omgivelsene skal være minimal.