Shelterdugnad lørdag 13. juni

For de som ikke skal delta på dugnad i Steigen lørdag, finnes det likevel en mulighet til å gjøre en innsats til klubbens beste i mer bynære strøk.

Vi kjører dugnad lørdag fra kl 11 til ca. 15.

Arbeidsoppgaver:

  • Rydding og klargjøring av den gamle brifebua som nå står i shelter 304. Denne bua skal huse flyttelasset klubben pr. i dag har hos Sivilforsvaret i Kleivåsen. Bua skal ryddes, vaskes og vi skal sette opp noen hyller for oppbevaring av papirer og dokumenter etc.
  • Vi skal rydde og organisere i Shelter 305. Sette opp hyller og reoler. Kaste søppel og organisere for bedre og mer oversiktlig drift.

Helge og Ståle er ansvarlig for tilrettelegging. Har du synspunkter på hva som kan og bør gjøres, og hva du kan bidra med så ta gjerne kontakt.

Helge har lovet vafler og kaffe underveis! Har du mulighet til å avse tid og kalorier så gi et pip til Helge eller Ståle.

Tlf. Helge: 957 67 003, Ståle: 905 53 186

Vi sees!