SECURITY BULLETIN – BODØ LUFTHAVN

Hovedport: Det er nå etablert en ny bomløsning for inn -og utkjøring i hovedport. Begge bommene opereres med fjernkontroll fra Hovedport. Tentativt fra midten av august vil kortleser (innkjøringsbom) kobles til. Når kortleser er aktivert vil det være tilstrekkelig å holde gyldig Avinor kort inn mot kortleseren (berøringsfri). Fra samme tidspunkt vil utkjøringsbommen kobles til følere i bakken slik at den åpnes automatisk for utgående trafikk. Frem til denne funksjonaliteten er på plass gjelder eksisterende logistikk; De som ønsker adgang til flyside må gå fysisk inn i vaktlokalet for fremvisning av ID-kort

Ansattekontrollen;

Fra og med 8 juli kl. 0800 vil kortleseren inn til ansattekontrollen aktiviseres. Dette gjøres for bedre tilgjengeligheten for prioriterte grupper/ansatte. Berøringsfri; kode ikke nødvendig. Pax som ønsker f.eks bagasjeoppevaring må bruke ringeklokke funksjon og avvente ledig kapasitet.