Restriksjoner i forbindelse med banearbeid

Det forestående banearbeidet ved ENBO, fører til endringer i måten flytrafikken håndteres på. Det blir blant annet innskutte terskler, nye taksemønstre med økt behov for bakctrack, som igjen har innvirkning på kapasitet, regularitet og timing av etterfølgende trafikk og nye innflygingsprosedyrer. Det blir derfor innført restriksjoner for GA-flyging i anleggsperiodene:

  • Touch and go tillates ikke når det er forkortet bane
  • Training area Straumøya tillates ikke brukt når det er forkortet rullebane
  • Det er innført PPR

Det vil være full bane tilgjengelig på onsdag og fredag kveld (fra kl 1900), samt hele lørdag.