Rapportering av avvik

Dersom du har opplevd, observert eller fått kunnskap om en luftfartshendelse, har du nå mulighet til å rapportere om hendelsen i NLFs observasjonsregistreringssystem (ORS). Du kan også rapportere om observasjoner eller tips som andre kan ha sikkerhetsmessig læring av.

Ved å bruke NLF ORS vil du også oppfylle plikten du har til å rapportere etter rapporteringsforordningen, siden de av rapportene som gjelder hendelser som er rapporteringspliktige videresendes av NLF ORS-koordinator til Luftfartstilsynet innen 72 timer. ORS skal benyttes for avviksrapportering tilknyttet skoling, men kan bruker forøvrig også.

Rapportering og registrering av observasjoner skjer ikke for å iverksette straff eller sanksjoner, men for å øke flysikkerheten gjennom informasjonsdeling og kameratredning. 

Rapporteringssystem får du tilgang til på denne lenken: 

https://app.nlf.no

Du logger inn med ditt brukernavn og passord fra Min Idrett

Her kan du lese utfyllende informasjon om avviksrapporteringen fra NLF sine sider:

http://nlf.no/motorfly/slik-rapporterer-du-om-en-observasjon