PKS 2019

Som i fjor, så gjennomfører vi også i år Periodisk Klubb Standardisering (PKS). Dette vil være obligatorisk for aktive klubbmedlemmer som ønsker å benytte klubbens fly. I år vil dette bestå av to deler.
Del 1: Som i fjor. Klasserom. (Styret, teknisk, operativt ++)
Del 2: Nettbasert. Luftfartstilsynet vil etterhvert komme med et Loss of Control nettbasert kurs. Dette tas av den enkelte. Det er litt usikkert når dette kurset er klart. 

Del 1 er planlagt på følgende datoer:
– 14 februar
– 13 mars
– 11 april
Sted: idrettens hus (Aspmyra stadion), kl 20.00-2200. 

Elever oppfordres til å delta. 

Det er fint hvis dere sier ifra om når dere skal delta. 

Kevin Henriksen 
kevhe@online.no