Periodisk Klubb Standardisering (PKS)/operativ refresher

Det er i år besluttet at det skal gjennomføres/kreves en Periodisk Klubb Standardisering (PKS) i Bodø Flyklubb. En PKS vil være obligatorisk for alle som ønsker å benytte klubbens fly, og vil bestå av en gjennomgang av klubbprosedyrer og aktuell teori.
En slik PKS innføres ikke for å være «vanskelige», men for å sikre at våre flygende medlemmer er godt kjent med klubbens prosedyrer og rutiner. Det har f.eks den senere tid vært mye feil registrering og logging av flygetid.

Tid og sted: Det er satt av tid til 2 gjennomføringer:
-mandag 14 mai kl 20-22
-onsdag 23. mai kl 20-22
Sted: Det blir sannsynligvis på Idrettens Hus (Aspmyra). Bekreftelse på dette vil komme.

Untatt:
– aktive instruktører får dette dekket gjennom instruktørmøter og årlig standardisering.
– elever under utdanning, da dette skal dekkes gjennom opplæring og blokkbriefer med instruktør.
– elever som har fullført utdannelsen i løpet av foregående år (2017).

Vi vil muligens kunne gjennomføre et oppsamlingsheat i løpet av juni dersom det er mange som ikke har anledning til å delta på en av disse datoene. Medlemmer som ikke deltar på PKS vil kunne miste bookingrettigheter i myWebLog.

Det vil ikke bli pålagt en obligatorisk praktisk PFT (flygetrening). Men for de som flyr lite, og kun logger tid på CAVOK dager i vindstille er det ikke til å unngå at ferdigheter i sidevindsforhold, nødprosedyrer og lignende kan komme under forsvarlig standard. Det oppfordres derfor til å benytte klubbens instruktører for litt «rustbanking».

Kevin Henriksen
kevhe@online.no