Ny timepris LN-LZN

Styret har besluttet å justere opp timeprisen på LN-LZN for å tilpasse denne til kostnadsnivået. Ny timepris fra 1. april blir 1440,- kr/t. Styret jobber for å holde timeprisene lavest mulig, men var nå nødt til å justere opp denne for første gang siden mai 2011.

Årets Navigatør

Til klubbens aviatører. De som ønsker å delta i konkurransen «Årets Navigatør 2013» må sende inn liste over besøkte flyplasser med datoer til admin@bofly.org innen 21. februar 2014. Statutter for konkurransen finner du her.

Diplom, heder og pokal utdeles på årsmøtet fredag 28. februar.

Finn fram loggboka, tell opp og lag liste!