Innkalling til årsmøte

Vi inviterer alle medlemmer til årsmøte i Bodø flyklubb.

Tid: 27. februar 2015 kl 19.00
Sted: Idrettens hus (Aspmyra Stadion, Fridtjof Nansens vei 5)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 13. februar 2015. Sakene kan sendes til admin@bofly.org.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges tilgjengelig i filarkivet på myWebLog en uke før årsmøtet.

Det gjelder særlige krav til valgbarhet for personer som skal velges til verv på årsmøtet.

Arbeidstakere:
En arbeidstaker er ikke valgbar. Unntak gjelder for følgende:

  • arbeidstakere som også er spillere i idrettslaget
  • arbeidstaker som er ansattrepresentant
  • personer som har noen få betalte timer i oppdrag for idrettslaget per uke

Oppdragstakere:
Personer som har et oppdrag for idrettslaget som ligner på et ordinært arbeidstakerforhold er ikke valgbar.

Andre personer:
Personer som selv har en økonomisk interesse i driften av idrettslaget eller som er ansatt i, har styreverv eller eierskap i juridisk person (for eksempel et selskap) som har økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar. Det samme gjelder styremedlemmer og ansatte i en slik juridisk person.

Det gjelder også krav til kjønnsfordelingen av årsmøtevalgte organer (styret, kontrollkomité osv.). I organer med 2-3 personer må minst én være av det motsatte kjønn. I organer med 4 eller flere personer, må minst to være av det motsatte kjønn.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Bodø flyklubb