Oppstart teorikurs

PlanleggingsmøteDa er vi i gang! Det ble avholdt planleggingsmøte for deltagerne på årets teorikurs onsdag 16. september. Der ble det blant annet bestemt at vi i første omgang skal ta sikte på å avholde kurskvelder tirsdag og torsdag. Første kurskveld blir torsdag 24. september kl 18 på Widerøe Training Center i faget Fly- og Motorlære.

De som ønsker å delta men som ikke står på listen over deltagere kan sende en e-post til teori@bofly.org og melde seg på. Det er også opprettet en Facebook-gruppe for årets teorikurs som deltagerne kan be om tilgang til.