OBSREG avviks- og rapporteringssystem

OBSREG er et avviks- og rapporteringssystem utviklet av NLF for registrering og behandling av erfaringer, frivillige rapporter og rapporteringspliktige hendelser. 

Systemet ble i første omgang tilbudt flyskolene ved overgangen til DTO. Ut i fra de erfaringer vi har gjort oss mener vi det har en verdi at systemet tilbys til all operasjon i flyklubbene.

Flyklubbene vil kunne bruke OBSREG til innsamling og behandling av erfaringer og hendelser i klubben. De innsamlede dataene vil komme et helt flymiljlø til gode gjennom en nasjonal flysikkerhetadatabase.

Det er laget en opplæringsvideo om hvordan fylle ut en rapport i OBSREG: https://vimeo.com/499234424

Denne videoen og øvrig opplæringsmateriell vil om litt også bli publisert på Motorflyseksjonens hjemmeside under fanen for rapportering.