Nytt PPL-A i Bodø Flyklubb!

Lars-André Hegerholm fløy opp til PPL-A 16. september. Roar Strande var kontrollant. Oppflyging fant sted med Leknes som utgangspunkt. Klubben gratulerer :-)