Ny PPL-A i Bodø flyklubb

Magnus Skyrud Jensen fløy opp i dag 18.09.2022 med Bjørn Skogøy som kontrollant. Skilltest bestått og Magnus ble PPL-A innehaver. Instruktører har vært: Mathias Davies, Kevin Henriksen og Bjørn Skogøy. Vi gratulerer