Møte om Bodøs nye flyplass

Onsdag 26. april kl 19.00 kommer Daniel Bjarmann-Simonsen til Auditoriet på flymuseet og forteller om planene for Bodøs nye flyplass.

Vi vil spesielt seg på mulighetene for bevaring og gjenbruk av historiske anlegg.  Bodø Hovedflystasjon er på mange måter et eneste stor kald-krig minne, og vi finner også bevaringsverdige hangarer fra 2. verdenskrig innenfor flyplassgjerdet.  Vi er mange som kan tenke seg å overta og ta i bruk ekisterende anlegg. Luftfartsmuseet og luftforsvarsmuseet har sine behov.  Starfighterens Venner; Bodø flyklubb og andre småflyinteresser har sine behov for et sted å være, og krigshistorikkerne har nok sine ønsker.

Vi ønsker velkommen til en interessant og fremtidsrettet kveld!

 

Med hilsen

BLHF

Gunnar Koch