Midlertidig spenn i Saltstraumen!

Til informasjonimage002

NRK har fått tillatelse fra Luftfartstilsynet til å sette opp et midlertidig spenn i Saltstraumen, fra en mobilkran ved hotellet – på skrå under brua – til en mobilkran ved Oksebåsen (se vedlagte kart). TWR har ikke fått nøyaktige høyder på mobilkranene, men det er antydet 40 meter. Under brua har spennet en høyde på rundt 36 meter. Etter det vi vet så langt kommer ikke spennet til å være merket. Spennet rigges den 2. mai, og tas ned 9. mai. NOTAM blir sendt.