Mathias Davies er pilot!

Mathias fløy opp til PPL-A 17.10.16 med Ole Hodø som kontrollant. Hovedinstruktører har vært Jon Jørgensen og Johan Holmseth. Flyklubben gratulerer!