Kun VFR med LN-LZN

Det har i den seneste tid vært noen problemer med G1000-skjermene i LN-LZN. Feilen ser ut til å være lokalisert til minnekortleseren i den ene skjermen. Denne skjermen har dermed blitt tatt ut av flyet og vil bli sendt til service. Det er noe usikkert hvor lang tid dette vil ta, men vi håper å ha den tilbake i løpet av noen uker.

Flyet kan fremdeles brukes, men vi tillater kun VFR-flyging inntil videre.  Etter lovverket har flyet nødvendige instrumenter med PFD, kompass og standby-instrumenten for VFR. Dette er også i henhold til flyets håndbok (MEL).

God tur!

Oppdatering: Ny skjerm ble installert 5. mai, og flyet kan nå også benyttes for IFR.