Krav til bilde for PFLY-kort

For de av dere som har tenkt å søke om PFLY-kort vil vi bare minne om kravene som stilles til bildet som skal legges ved søknaden.

Visuelle krav til bildet:
 • Bildet skal ikke være eldre enn 3 måneder
 • Bildet skal være i farger, være skarpt (med fokus på øynene) og riktig eksponert
 • Bildet skal være tatt rett forfra (ikke i halvprofil)
 • Personen på bildet skal se rett fram
 • Øynene skal være åpne og klart synlige, og ikke dekket av hår
 • Både hake, panne og begge kinn skal være synlige
 • Begge ørene skal være synlige
 • Munnen skal være lukket (ikke smile)
 • Bildet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene, ingen slagskygge
 • Briller må tas av ved fotografering
 • Bildet skal være representativt
 • Bildet skal ikke inneholde andre personer eller gjenstander
 • Hodeplagg kan kun brukes av religiøse eller andre særskilte årsaker, når det er grunn til å gå ut ifra at tilsvarende hodeplagg brukes i jobbsammenheng. Hodeplagg må ikke dekke noen deler av ansiktet eller mer av hodet enn nødvendig. Begge ørene skal være synlige
 • Bildet skal ha en hvit bakgrunn
 • Bildet skal ikke beskjæres for mye. Tilpasning gjøres ved produksjon av ID-kortet
Tekniske krav til bildet:
 • Formatet skal være 3:4
 • Oppløsning minst 768×1024 pixler
 • Bildefilen skal være i JPG-format
 • Filstørrelse max 2 MB