Klubben har fått godkjent tekniker!

Trond Grafsrønningen har fått godkjent Part-66 B1/B2-sertifikat på fly med stempelmotor. Det betyr at Bodø flyklubb nå har egen tekniker som kan utføre 25t, 50t og 100t ettersyn på flyparken vår, samt mindre reparasjoner og modifikajsoner.

Trond jobber til daglig i Widerøe og har lang erfaring som flytekniker.  

«Jeg vil selv sette begrensninger på kompliserte oppgaver hvor jeg ikke føler at jeg ikke har nok erfaring eller trening og hvor sertifisert flyverksted er påkrevet. » sier han. En stor fordel for klubben er at nå kan flere av ettersynene gjennomføres i Bodø.