Invitasjon til Ungdomssamling i konkurranseflyging på Elverum

I forbindelse med NM i presisjonsflyging på Starmoen ved Elverum 4. juni vil det bli arrangert en ungdomssamling for motorflygere der fokus vil være på konkurranseflyging (ANR/presisjons-/rallyflyging). Denne samlingen er rettet spesielt mot dem som ønsker å satse videre for å kunne hevde seg i konkurranser nasjonalt og internasjonalt.

Ungdomssamlingen vil omhandle teoretisk og praktisk undervisning av kompetente folk med god erfaring innenfor presisjons- og rallyflyging. Dette vil være en utmerket mulighet for ungdommene til å utvikle sine konkurranseferdigheter innen sporten.

Samlingen starter torsdag 2.juni og avsluttes med deltagelse i NM lørdag 4.juni (søndag er reservedag). Både torsdag og fredag blir det teoretisk gjennomgang før vi starter praktisk trening (flyging) på landinger og navigasjon.

Hva samlingen vil inneholde:
– Teoretisk del om presisjonsflyging; utregning, planlegging, preparering av kart, osv.
– Praktisk flyging (navigasjon og landinger) med erfaren konkurransepilot.
– Debrief etter flyturen, observasjoner og gjennomgang av utskrift fra GPS-logger.
– Sosialt samvær

Hva er inkludert:
Samlingen i seg selv er kostnadsfri for den enkelte ungdom, dvs. kost/losji (overnatting i dobbeltrom på seilflysenteret), samt teori og praktisk treningsflyging med erfaren pilot er inkludert. Ekstra flyging utenom programmet må dekkes av deltageren selv.

NM
Lørdag 4.juni vil det bli avholdt NM i presisjonsflyging på Starmoen og deltagelse her blir en del av samlingen. Dette vil gi ungdommene svært god trening og konkurranse-erfaring. Det er for første gang satt opp kongepokal i NM i presisjonsflyging i år og vi håper på stor deltagelse både fraungdommer og de mer etablerte pilotene.

Vi vil også oppfordre den enkelte klubb å sponse flytid for sine medlemmer i NM slik Bergen Aero Klubb har gjort for sine medlemmer i en årrekke. Dette er en utmerket måte til å bidra til flytrygging ved økt aktivitet hos medlemmene, samt fokus på navigasjon og nøyaktige merkelandinger.

Info ungdommer
Vi ønsker at klubbene informerer sine medlemmer i aldersgruppen 17-25 år snarest om samlingen slik at de kan få sendt inn søknad om deltagelse. Personene må være innehaver av gyldig PPL-A.

Det er begrenset antall plasser så vær rask. Søknadene vil bli vurdert fortløpende.

Påmelding
Påmelding sendes til Kurt Norevik på e-post kurt@norevik.no (evt. Tlf. 98268520).