Innleie av piper cub LN-ACI

Vi har fått i stand en leieavtale på Bardufoss sin Cub LN-ACI i en drøy måneds tid. Hensikten med dette er å tilby medlemmer mulighet for å ta halehjulsutsjekk og få muligheten til å fly Cub. Dette er et gammelt fly som må tas godt vare på og det gjenspeiles også i vilkårene i leieavtalen. Denne ligger under verktøy/filarkiv/airplanes i myWebLog.

Det er Jon Solvang som er ansvarlig for flyet og han administrerer utsjekksflyging. Alle som ønsker å fly må ta kontakt med ham.

Følgende hovedtrekk gjelder:
– Timepris 1260,- kr/t
– Fast taksetid på 10 minutter i tillegg pr tur
– Logg flygingen i myWebLog som vanlig
– Bruk medfølgende AirBP-kort for avgasfylling
– Flyet SKAL parkeres inne i hangar
– Hvis det skulle oppstå en forsikringsskade, kan klubben dekke inntil 10 000 kr av egenandelen på 25 000 kr, fartøysjefen er ansvarlig for overskytende

Flyet er forventet til Bodø fredag 24.06 ca. kl14. Vi oppfordrer de som har anledning til å stille opp og ta i mot dem.