Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bodø flyklubb

Styret i Bodø flyklubb kaller inn til ekstraordinært årsmøte søndag 31. mars kl 17:00 på Idrettens hus (Aspmyra Stadion, Fridthjof Nansens vei 5).

Dette gjelder behandling av revidert regnskap for 2018. Saksdokumentene ligger under filarkiv og årsmøte 2019.

Under følger saklisten for ekstraordinært årsmøte:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Vel møtt!

Bodø Flyklubb
admin@bofly.org