Innkalling til dugnad

I anledning brakkene som flyklubben har fått tilslag på, kaller vi inn til dugnad førstkommende lørdag fra kl. 10:00 ved shelterer. Vi har oppgaver til bra mange, så det er bare å møte opp de som kan. Vi skal flytte på noe grus samt betongplatene og bruke disse som fundament, deretter skal vi brygge rammeverk som brakkene skal stå på. Den gamle bua vår er allerede i kveld blitt flyttet til shelterdrua, så arbeidet er i gang. 

Vi trenger diverse utstyr, så de som har noe av følgende kan ta det med:
· Laservater (si fra om du har)
· Spade, trillebår, krafse, spett
· Drill/skrumaskin (vi trenger flere)
· Vanlig sag, kappsag (si fra hvis du har)
· Kraftige jekkestropper (for å dra plater)

Meld i fra om du kommer til admin@bofly.org