INFORMASJON OM PRØVETAKING/GRAVING LANGS INTERNVEI

Ny flyplass prosjektet vil gjennomføre prøvetaking/graving  langs internvei iht skissen under. Gravemaskin skal grave prøvehull , ned til ca 2-2,5m dybde. Gravingen starter i dag 18. mai og vil pågå de nærmeste dagene.

Ber alle som ferdes på internveien i dette område om å vise aktsomhet.