Vinnere av konkurranser 2022

Årsmøte ble avholdt fredag 24.februar, og tradisjon tro kunngjøres vinnere av «Årets navigatør» og landingskonkurransene for 2022.

Her kan du se vinnere og bilder fra årsmøtet:

Årets navigatør 2022

Det var 4 som meldte seg på i årets-navigatørkonkurransen i 2022. De hadde fra 6 til 21 godkjente flyplasser iht. statuttene. Årets navigatør-prisen for 2022 gikk til Esben Hansen med 21 besøkte flyplasser.

Esben Hansen vant vandrepokalen i konkurransen «Årets navigatør 2022» med 21 forskjellige besøkte flyplasser.

Landingskonkurranse 2022

Det har blitt avviklet 4 landingskonkurranser i 2022. Enkelte konkurranser ble avlyst grunnet vær. Det har vært normal deltakelse på konkurransene med totalt 12 deltakere. Vinneren er den med best gjennomsnittlig plassering av 3 tellende konkurranser. I klasse I var det totalt 9 deltakere, men bare 3 deltakere med 3 tellende konkurranser. Solrun H Krane vant klasse I. I klasse II var det 3 deltakere hvorav kun 1 hadde 3 tellende konkurranser. Odd Magne Anthonsen vant klasse II.

Vinnere av landingskonkurransen 2022:

  • Klasse II under 200 timer:              Odd Magne Anthonsen
  • Klasse I over 200 timer:                  Solrun H Krane

Vinner av klasse 1, Solrun H. Krane
Vinner av klasse 2 – Odd Magne Anthonsen
Gjennomgang av årsberetninger.