Hangarflyging

BatteriVi ønsker nok en gang å minne om at hangarflyging med G1000 ikke skal forekomme uten at ekstern strøm fra batterivogn er påkoblet. Systemet bruker mye strøm, og tømmer batteriet veldig fort.

Aller helst bør hangarflyging med G1000 unngås fullstendig, da slitasje og påfølgende bytte av batteri er meget kostbart og bidrar til å øke timeprisen. Vi minner om at det på datamaskinen i briefingbua er installert en G1000-trainer som er i stand til å simulere det meste av funksjoner.

Hvis du ikke har brukt batterivognen før, spør du noen som vet om å vise deg hvordan den brukes. Hvis du ikke får tak i noen som vet, lar du hangarflygingen vente. Vis hensyn, det er av alles interesse at flyene fortsetter å virke som de skal.

Lykke til!