Flyttedugnad

Vi trenger hjelp til å flytte bua vår fra shelter 305 til 303. Dermed arrangerer vi dugnad 03. og 04. desember.  Det er litt arbeid for å få den nye bua på plass, dermed håper vi så mange som mulig har anledning til å stille opp. Vi ber de som kan stille gi beskjed til admin@bofly.org.

Det som skal gjøres er:

• Mer tilførsel og planering av masser
• Forberedelser elektro i 303 inkl. rør
• Tømming av bua for utstyr og inventar
• Nedkobling/montering av Nordkontaktlink
• Nedkobling av strømtilførsel fra 305 inkl kabel fra container over shelterport til bua
• Frigjøring og flytting av selve bua
• Flytting av betongplater fra under bua til ny plassering inkl avretting
• Plassering av bua med fundamentering
• Montering av strømtilførsel fra container i 303, over shelterport og til bua
• Flytting/montering av Nordkontaktlink
• Innflytting av inventar i bua