ENRG Rognan åpnet for sesongen

Da har jeg hatt min årlige/vårlige rusletur over Flyplassen og plukket skrot og rask.
Flyplassen åpnes med dette for årets sesong.

Med hilsen
Alf Sture Vik
Leder SFK
906531867