Endring i programmet!

Det blir ikke ikke blir noe LTT program i morgen klokken 11:00.

Vi holder på og inviterer til GAP-fly out til ENEN klokken 12:00 i shelteret i morgen og ber interesserte møte opp. Det er også mulighet for IFFR å være med hvis noen ønsker det.

Det har vært begrenset interesse og deltakelse på aktivitetene så langt, men de som har deltatt har forhåpentligvis fått noe igjen for det. Det kommer sannsynligvis en artikkel i avisen med Anders Holmen på 84 år som fikk seg sin første flytur siden 70-tallet i dag. Han var aktivt med i Bodø flyklubb fra oppstarten/50-tallet.

JE