Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bodø flyklubb.

Tid: 19. mai 2015 kl 19.00
Sted: Ortocare Nordland, Gidsken Jakobsens vei 32

Årsmøtet skal:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Velkommen til årsmøte!