Ekstraordinært årsmøte og Klubbkveld April 2016

Til medlemmer i Bodø flyklubb
 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bodø flyklubb
Tid: 29. april 2016 kl. 1900.
Sted: Idrettens hus (Aspmyra Stadion, Fridthjof Nansens vei 5)
 

Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
5. Vedta idrettslagets budsjett.
 
Etter møtet fortsetter vi med klubbkveld og nytt fra styret, samt at vi runder av med et sosialt lag og spanderer pizza på medlemmene på et egnet sted.
Følgende dokumenter blir lagt ut på myWebLog under Verktøy/filarkiv før årsmøtet:
– Revisorgodkjent regnskap
– Forslag til budsjett
 
Mvh
Styret i Bodø flyklubb