Bruk av Engeløy flyplass, Elvik

I alle år har det vært sånn at medlemmer av Steigen Luftsportsforening, samt medlemsklubbene som per i dag er Bodø Flyklubb og Salten Sportsflyklubb, har anledning til å benytte Engeløy Flyplass, Elvik.

Det har, og er fortsatt slik at for å ha operativ tillatelse til å bruke flyplassen med fly, så må man ta årlig utsjekk via vår hjemmeside.

Vi ser at en del piloter, på tross av at de har tatt utsjekk, ikke har fått med seg at vi har innført en beskjeden obligatorisk landingsavgift på kr 50,- (begrenset til en betaling pr pilot pr dag). Denne har vært frivillig fram til i år. Dette gjelder også for medlemmer (både for styre, vanlig og klubb -medlemmer).

Nytt av sesongen er også at det skal søkes PPR via http://ppr.engeloyflyplass.no før man flyr til flyplassen.

Alt dette står også på vår NOTAM/operativ informasjonsside: http://enen.engeloyflyplass.no/

Å drive flyplass på dugnad er ikke gratis, og litt inntekt her og litt der hjelper godt på. Vi har de siste årene klart å drive flyplassen med lave kostnader. Dette først og fremst pga dugnad, goodwill og doneringer. Det er ikke selvsagt at vi i all framtid kan basere driften utelukkende på dette, så vi anser det som smart å bygge opp litt kapital. Både for å klare å stå av uforutsette utgifter, men også for å kunne dekke evt oppgraderinger og vedlikehold.

Det oppfordres til å betale vår beskjedne landingsavgift, samt søke PPR. Fra MyPPR siden kan man også få oversikt over annen trafikk som har søkt PPR samme dag, noe som flere setter pris på. Har noen glemt å betale, så kan man enkelt etterbetale via Vipps.

På vår hjemmeside finnes info om alt dette, samt priser på bruk av klubbhus osv. Om det er spørsmål om noe, så kan man gjerne ta kontakt med undertegnede eller en av oss andre i styret.

http://www.engeloyflyplass.no/besokende

God sommer og velkommen til Engeløy Flyplass, Elvik. 😊

Med vennlig hilsen

Steigen Luftsportsforening

Stian Fosdahl Vaag

Styreleder

Mob: 48084707

stian@engeloyflyplass.no