Bodø flyklubb søker arbeidslag til nye lokaler

Vi har i lengre tid vurdert og undersøkt ulike alternativer for å etablere nytt klubblokale. Bua ved shelter har vært det eneste vi har hatt av anlegg, og den er nå på slutten av sin levetid mtp. tilstand. Som en kort- til mellomlangsiktig løsning har vi fått operativ aksept fra Avinor til å etablere nye brakker. Vi har bydd på og fått tilslag på 3 brakker hos Ramirent. Dette er en kontorbrakke med gang og kontor til høyre og venstre, samt to åpne brakker som settes sammen til et stort rom. Hver av brakkene er 2,5m x 7,4m utvendig.

Planen er nå:

– Å flytte bua opp på kanten på drua i byggeperioden

– Avrette og etablere fundament for de nye brakkene

– Bygge en ramme som brakkene skal stå på

– Løfte brakkene på plass

– Sammenføye brakkene og renovere dem innvendig

Jobben starter ASAP og vil pågå i noen uker utover sommeren til vi er ferdige. Vi trenger frivillige som kan hjelpe til med de ulike oppgavene. Gi tilbakemelding på hva DU kan delta på til admin@bofly.org.