Bodø flyklubb i fremtiden

Første samling ble avholdt 1 april.

Vi går en spennende fremtid i møte; med endringer som byr på både utfordringer og fantastiske muligheter. Ny flyplass og ny teknologi – deriblant elektriske fly – er blant faktorene som vil få stor betydning for Bodø Flyklubb i årene fremover. Bli med å påvirk fremtiden!


Det begynner å bli 10-12 år siden sist vi kjørte en skikkelig strategiprosess, og mye har endret seg siden den gang. Det er med andre ord på tide å jobbe systematisk med sentrale spørsmål som: Hva står vi for? Hva skal vi oppnå? Hvor er klubben om 10 år? Hvordan skaper vi engasjement og samhold? 

Styret inviterer derfor alle interesserte og engasjerte medlemmer til å bli med og planlegge klubbens fremtid. Vi ønsker at medlemmene i fellesskap staker ut kursen fremover; fra drømmer og visjoner til konkrete mål og tiltak – med en langsiktig strategisk plan som resultat. 

Denne klubbutviklingsprosessen vil foregå i form av 3-4 samlinger nå på vårparten, og følger en modell fra Idrettsforbundet med en kvalifisert rådgiver som veileder.

Neste samling blir Tirsdag 14. mai 2019 kl. 20:00–22:00(Idrettens Hus, Aspmyra). Det oppfordres sterkt til at flest mulig deltar på samlingene.

Les mer om prosessen under «virksomhetsplan» her: 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/nordland-idrettskrets/kurs/klubbutvikling-og-kurs/ 

Vi ønsker gode innspill, debatt og engasjement og oppfordrer alle medlemmer til å delta! 

Her kan du se presentasjonen fra første samling. (01.04.19)

Her kan du se presentasjonen fra andre samling. (29.04.19)

Her kan du se presentasjonen fra tredje samling. (05.05.19)