Bli med på inntektsbringende dugnad!

StorhusholdningsmesseVi har per nå ikke fått noen deltakere til dugnaden. Vi hadde håpet på større respons på en slik mulighet til å holde timeprisene nede.

Det er fortsatt mulig å komme med bidrag på søndag mellom kl 12-21 og torsdag fra kl 16. Gi beskjed snarest hvis du kan stille.

Vi har nå fått en gylden mulighet til å skaffe dugnadsinntekter til klubben, gjennom å delta på Bodø fallskjermklubbs messerigging. Det er Messeselskapet som gjennomfører en storhusholdningsmesse i Bodø spektrum 14.-18. september.

Det trengs folk til:

  • Søndag 14 sept kl 1200. Bygging av stands og start på strøm legg. 12-15 personer, slutt når vi er oppe med vegger og kommet i gang med strøm ca 20-21 tiden.
  • Mandag 15 sept kl 0900-ca 2100. Strøm og møblering. 4-6 personer dagtid og 6-8 ettermiddag.
  • Tirsdag 16 sept kl 0900-ca 2100. Strøm, møblering, utstiller hjelp og renhold. 5 personer.
  • Tirsdag 16 sept kl 2100-onsdag 17 sept kl 0800. Nattevakt på strøm og vann. (kontroll at alt er på og ikke lekkasje)
  • Onsdag 17 sept kl 1000-ca 1800. Renhold og glassvask, 3 personer.
  • Onsdag 17 sept kl 1800-torsdag 18 sept kl 0800. Nattevakt som tidligere.
  • Torsdag 18 sept kl 0900-1600. 3 personer for renhold og glassvask
  • Torsdag 18 sept kl 1600- slutt utrigg. 15-20 personer.

Vi får betalt pr. time vi leverer, og dette kan gi klubben svært gode inntekter. Gi tilbakemelding på hvilke dager og hvilke tidspunkt du kan stille ASAP på epost til admin@bofly.org.