Asfaltarbeid

Nordasfalt skal frese ned betong/asfalt, og fjerne noe belegningsstein i område ved driftsbygget, ref skisse.

Denne jobben starter natt til fredag ca kl 0400-0500.
Mandag 29aug er det planlagt asfaltering i samme området. Internveien legges midlertidig om fra ikveld til asfaltjobben er utført.