Adrian Welle har PPL-A

Adrian Blom Welle fløy opp 18.03.21 med Jon Solvang som kontrollant. Hovedinstruktør har vært Mathias Davies og Kevin Henriksen. Adrian hadde forkortet skoleprogram pga annen erfaring. Klubben gratulerer!