Informasjonsmøte om AFTA

Rundt 15 personer møtte opp da Per Sture Ottesen fra Aviation Flight Training Academy (AFTA) var i Bodø, for å gi informasjon om mulighetene for modulær påbygging av flysertifikat lokalt i Bodø.

De fremmøtte fikk informasjon om AFTA sitt kurstilbud, hvordan dette kan tilpasses den enkeltes behov og hvordan det vil gjennomføres.

Noe av det som AFTA kunne tilby ut i fra Bodø var følgende:

• Commercial Pilot Licence – CPL (A) Modular
• Flight Instructor Course – FI ( A )
• Competence Based Instrument Rating – Ground school CBIR og Flight Training CBIR
• Instrument Rating Theory – Ground school IR
• Instrument Rating SE – IR SEP
• Class Rating Instructor – CRI (A)
• Instructor Refresher Seminar

Dersom du ikke var til stede og ønsker mer informasjon kan AFTA kontaktes på admin@flighttrainingcenter.eu alternativt Bodø Flyklubb via admin@bofly.org .