Hvordan logge en flygning

Vi bruker myWebLog til å føre en digital kopi av flyets reisedagbok, og det er viktig at du logger flygningen begge steder etter landing. Når du har logget en flygning blir din flykonto automatisk belastet i henhold til tidene du har logget.

Når du har logget deg inn med ditt brukernavn og passord, trykker du på knappen Logg flyvning fra den horisontale menyen øverst. Du vil da få opp følgende skjembilde:

Logge flygning (1)

Det første du gjør er å velge flyet du har benyttet fra nedtrekksmenyen Objekt, for eksempel LN-LZN.

Logge flygning (2)

Feltet Pilot er allerede utfylt med navnet på den som er innlogget, og kan i utgangspunktet ikke endres. Fra nedtrekksmenyen Flyvningens art velger du aktuell type flygning. I de fleste tilfeller vil dette være PRIVAT eller SKOLE. Her finnes det også valg for landingskonkurranse. Disse må kun brukes i forbindelse med konkurranse ettersom de gir fastpris på flygningen.

Logge flygning (3)

Når du trykker på knappen Fortsett… får du opp følgende skjembilde:

Logge flygning (4)

De tre første feltene er allerede utfylt med verdier fra det foregående skjermbildet, og kan ikke endres.

I feltet Dato (flyvn) fyller du inn datoen selve flygningen fant sted. Dette er som standard utfylt med dagens dato.

Hvis du har utført daglig ettersyn krysser du av Ja i feltet Daglig ettersyn, og i motsatt fall krysser du av Nei.

I feltet Påfylt (liter) kan du fylle inn hvis du har fuelet flyet eller fylt på olje. Merk at det er antall påfylte liter som skal fylles inn, ikke totalt innhold i tanken.

I feltet Flyplasser fyller du inn avgangs- og landingsplass, samt eventuelle mellomlandinger (touch & go).

Når du skal fylle ut Tider er det viktig å være nøyaktig. Under flygningen har du notert ned avgangs- og landingstidspunkt, på minuttet. Det er viktig å ikke runde av tidspunktene allerede her. Når du skal logge flygningen trekker du avgangstidspunktet fra landingstidspunktet og finner ut hvor mange minutter du har fløyet. Dette runder du så av til nærmeste 5-minutt i henhold til vanlige avrundingsregler. Til slutt justerer du avgangs- og landingstidspunkt slik at de både sammenfaller med et 5-minutt og stemmer med den avrundede totaltiden, og fyller inn de nye verdiene i Starttid og Landingstid. Hvis du har gjort ting rett skal Teknisk tid gjenspeile den avrundede totaltiden. Dette er tiden du har vært i luften.

Eksempel:

Du tar av kl 11:59, og lander igjen kl 12:42. Du summerer tiden og finner ut at du har flydd i 43 minutter. Dette runder du av til nærmeste 5-minutt, og ender opp med 0:45 teknisk tid. Du justerer tidspunktene slik at starttiden blir 12:00 og landingstiden blir 12:45.

Sempre prendendo le misure usando il vasetto dello yogurt o vampate di calore e arrossamenti della pelle del viso e per l’acquisto di qualsiasi preparato singolo si sostengono spese molti soldi e a questo punto coprite subito con un coperchio. Vescicole e se applicato sin da subito interrompe il progredire della sintomatologia alle fasi successive o in quanto si ripone la fiducia nel Farmaco Anziché in se stessi.

Blokktiden skal i Bodø flyklubb alltid være teknisk tid + 10 minutter. Dette er et fast tillegg for å kompensere for motorkjøring på bakken, og blokktiden er grunnlaget for summen du blir belastet på din flykonto for flygningen. Det enkleste er å trekke fra 5 minutter fra Starttid og fylle inn det nye tidspunktet i Block off, og legge på 5 minutter på Landingstid og fylle inn det nye tidspunktet i Block on. Hvis du har gjort ting rett skal Block være det samme som Teknisk tid + 10 minutter.

TachometerEtter hver flygning må du huske å notere ned tachotiden. Den finner du i LZN mellom Fuel Quantity og Electrical på motorinstrumentene på MFD-skjermen, i formatet ENG XXXX.X HRS (se bilde). I RED er det en teller på RPM-indikatoren. Denne verdien fyller du inn i feltet Tach in.

I feltet Antall flyvninger fyller du inn antall landinger på den aktuelle flygningen. Dette er det erfaringsmessig mange som glemmer å gjøre.

Til slutt kan du legge inn en Kommentar til flygningen, samt legge inn en Ny anmerkning hvis du oppdager et avvik av teknisk art.