G1000

Klubben arrangerer G1000-kurs som kreves for å få fly LN-LZN i Bodø Flyklubb. Innholdet av dette er:

 • Klasseromsundervisning (forventet å ta ca 3 timer) med:
  • Demofilm
  • Gjennomgang av basisfunksjonalitet i G1000 og teknisk oversikt
  • Bruk av KAP-140 autopilot
  • Audiopanel
  • GPS/COM-delen
 • Praktisk bakketrening med instruktør (forventet 1t):
  • Knotting i flyet sammen med instruktør
 • Praktisk flytrening med instruktør (minimum 1:30)

Klasseromsundervisningen gjennomføres med inntil 12 påmeldte, praktisk trening booker den enkelte inn med instruktør selv.

Kurset har følgende kostnadselementer:

 • Klasseromsundervisning og lån av fly til praktisk bakketrening (betales før kurset til klubbens konto)
  • Pris = 1300,- kr
 • Instruksjonshonorar for praktisk bakke og fly del betales direkte til instruktør. Dette er forventet å være fra 1t + 2t og oppover avhengig av tid brukt. Det betales 200kr/t for effektiv instruksjonstid. Instruktørkostnad = 600,-kr og oppover
 • Flyleie (minimum 1:30) = 2070,- kr, dette betales etter forbrukt tid senest dagen etter flyging til klubbens konto.

Dette gir som beskrevet i tidligere mail en forventet kostnad på knapt 4000,- kr.